محاسن اصفهان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۸۸/۰۰۰
پدید آورندگان : مفضل بن سعد مافروخی (مؤلف)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی اصفهان/ زاینده رود
تاریخ خلق : ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نسخ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان