جهانگشای جوینی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : عطاملک بن محمد جوینی (مولف)
موضوع اثر : ایران/ تاریخ مغولان و ایلخانان
تاریخ خلق : ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان