الوجیزة فی دَوَران الدّم و التّشریحات المتعلّقة به قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مؤلّف که از شاگردان دکتر طلوزان بوده است این کتاب را از روی کتب طبّی اروپایی ترجمه کرده و در یک «مقدّمه» و دو «باب» مرتّب نموده و به ناصرالدّین شاه و کامران‌میرزا اهداء کرده است. از این عنوان نمونهٔ دیگری در کتابخانه‌های ایران شناسایی و معرّفی نشده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : همدانی، علی بن زین‌العابدین (مولف)
موضوع اثر : پزشکی/ دستگاه گردش خون
تاریخ خلق : ۱۲۸۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آبی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان