رساله‌ای عرفای در عشق و محبت تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۱۶/۰۰۱
پدید آورندگان : جمال‌بن عبدالله محمد شاه (کاتب) علی شاه‌بن محمدبن حسن (کاتب) احمدبن علی‌بن حسین طبسی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان/عشق
تاریخ خلق : از ۸۶۴ قمری (قرن ۹) تا ۸۷۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، عطف و گوشه میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۱۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان