[حقایق] (رساله عرفانی): با عنوانهای حقیقت، حقیقت تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۲۱۶/۰۳۳
پدید آورندگان : جمال‌بن عبدالله محمدشاه (کاتب) علیشاه‌بن محمودبن حسن (کاتب) احمدبن علی‌بن حسین طبسی (کاتب)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : از ۸۶۴ قمری (قرن ۹) تا ۸۷۴ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، رویه کاغذی فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, عرفان
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان