تذکره خاور قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۰۰/۰۰۰
پدید آورندگان : حیدرقلی خاور (مولف)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، مرغش،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، نقاشی ترنجدار،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان