نامه سفارت ایران از استانبول به بغداد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۲۶/۰۰۲
موضوع اثر : نامه‌های سیاسی
تاریخ خلق : رجب ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط شکسته
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان