کتابچه شرح حال علما وادبای استرآباد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۳۰/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدصالح‌بن محمدتقی استرآبادی (مولف) عباس‌بن میرزامحسن تویسرکانی (کاتب)
موضوع اثر : سرگذشتنامه مجتهدان و علما/استرآباد
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی متن وحاشیه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی متن و حاشیه،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان