تزوک امیرتیمور گرگانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۴۱/۰۰۱
پدید آورندگان : ابوطالب حسینی تربتی (مترجم) میر علی‌اکبر ولد میر محمدمحسن زکی حسینی (کاتب)
موضوع اثر : تیمور گورکان
تاریخ خلق : از ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳) تا ۱۲۹۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نستعلیق
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان