مخزن‌الوقایع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله گرانمایه سرابی (مولف)
موضوع اثر : سفرنامه‌های ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی، عطف و گوشه ،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان