مجمرة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۸۴/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد کریم بن ابراهیم کرمانی (مؤلف)
موضوع اثر : عطر
تاریخ خلق : ۷ رمضان ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی آبی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آبی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, خط نسخ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان