دیوان حبیب خراسانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : حبیب‌الله مجتهد خراسانی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۴۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی خطدار، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی خط دار،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان