رساله در معارف از هدایت محتوی بر حکایات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۳۷/۰۰۷
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان