تعلیقات

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۳۹/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن محمد فارابی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : نوعی فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق