حکمةالمشرقیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۳۹/۰۰۶
پدید آورندگان : حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : نوعی فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق