دیوان کاتبی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محم بن عبدالله کاتبی ترشیزی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان