دیوان منوچهری دامغانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۷۵/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد بن قوص منوچهری (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 5
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :