مجموع‌اللطایف

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۹۸/۰۳۴
پدید آورندگان : شیخ‌الاسلام‌بن حسین‌بن علی کاتب (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عرفانی ) قرن 9
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه