دیوان مغربی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدشیرین‌بن عزالدین شمس مغربی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۲۷ ذیحجه ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی, خط ثلث