شعر از ملک‌الکلام طلحه/

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۱۹/۰۷۱
پدید آورندگان : ملک‌الکلام طلحه (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی، ماشی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :