منطق‌الطیر

نظر شما:

شعر فارسی- قرن ‎۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۲۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن ابراهیم عطار (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات( شعر فارسی)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ضربی،
ابعاد : طول (۵ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :