اشعاری از جامی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۷۵/۰۰۲
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (نامعلوم)
موضوع اثر : شعر فارسی -- قرن ‎۹ق.
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :