شاه و درویش یا شاه و گدا

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۳۸۸/۰۰۰
موضوع اثر : شعر فارسی- قرن ‎۱۰ق
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
برچسب‌ها :