دیوان ربیع گرکانی پهلوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۱۲/۰۰۰
پدید آورندگان : ربیع گرکانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان