جنگ شعرهای طوفان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۲۲/۰۰۱
پدید آورندگان : طوفان هزار جریبی مازندرانی( قرن ۱۲) (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۲۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی ،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ماشینی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان