شرح‌الزوراء پهلوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۴۰/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدعلی (خطاط) محمد بن اسعد دوانی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۳۰۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان