دیوان عرفی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۵۱/۰۰۰
پدید آورندگان : جمال‌الدین محمد عرفی شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان