تحفة الابرار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (مؤلف)
موضوع اثر : نماز
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان