غزلیات عاشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۲/۰۱۰
پدید آورندگان : حاجی حمزه (خطاط) آقا محمد خان خیاط (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )قرن 12
تاریخ خلق : ۱۷ محرم ۱۲۱۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان