دیوان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۶۱/۰۰۲
پدید آورندگان : فضلعلی‌خان‌بن اسماعیل قاجار قوانلو (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
تاریخ خلق : ۱۲۴۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان