سلافةالعصر فی محاسن‌الشعرا بکل مصر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علیخان شیرازی مدنی (مؤلف) عبدالله‌بن سلطان محمد (خطاط)
موضوع اثر : تذکره شعرای عرب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تذکره
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان