گزیده اشعاریست از بنائی، آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۰۵
پدید آورندگان : کمال الدین شیرعلی بنائی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 9
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان