کتابچه جمع و خرج قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۳۵/۰۰۰
موضوع اثر : هزینه های دولتی ایران - قرن 13
تاریخ خلق : ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان