کتابچه جمع و خرج کاشان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۴۲/۰۰۰
موضوع اثر : کاشان- آمار- قرن ‎۱۴
تاریخ خلق : ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان