شعرهای عربی بهمان خط محمدرضای منشی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۶۸/۰۱۱
پدید آورندگان : محمدرضا منشی (خطاط)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر عربی ) قرن ؟
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان