جواهرنامه (ف)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۶۵/۰۱۰
موضوع اثر : گوهرها - سنگهای قیمتی
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، رنگارنگ هندی، مغزی دار،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق