المشاعر (ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۲۴/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوطالب‌بن محمدحسن (خطاط) صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۲۱۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان