قصیده توحیدیه پهلوی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۶۰/۰۲۴
پدید آورندگان : قضائی یزدی (مولف)
موضوع اثر : شعر مذهبی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان