مغنی‌اللبیب عن کتب‌الاعاریب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن یوسف ابن‌هشام (مولف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان