اشعار از ابوالعلاء گنجه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۲۱/۰۰۱
موضوع اثر : شعر فارسی/مجموعه‌
تاریخ خلق : ۱۲۱۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان