دعاء صباح قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۶/۰۰۰
پدید آورندگان : امام اول علی‌بن ابیطالب (ع) (مولف) عبدالکریم طباطبائی (کاتب)
موضوع اثر : دعای صباح
تاریخ خلق : ۱۲۶۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی رنگارنگ، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان