خط و نقاشی [مرقع]: قطعه شکسته

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۸/۰۲۰
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی /نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط شکسته