بصائرالدرجات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۹۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدصادق‌بن محمدعلی اصفهانی (کاتب) محمد بن حسن صفار (مؤلف)
موضوع اثر : مدایح و مناقب- احادیث شیعه اثنا عشر
تاریخ خلق : رجب ۱۲۷۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان