خواص حروف و اسماء حسنی وآیات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۳۸/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدحسن‌بن ملاعلی بیگ (کاتب)
موضوع اثر : خواص و نام های خداوند
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی رنگارنگ،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان