نصاب انگلیسی بفارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : فرهادمیرزا معتمدالدوله (شاعر و مترجم) محمداسماعیل علی‌آبادی مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : واژه‌ نامه‌انگلیسی- فارسی
تاریخ خلق : ۱ شوال ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان