شرح حال عبدالحمید کاتب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۵۱/۰۷۷
موضوع اثر : عبدالحمید کاتب(شرح حال)
تاریخ خلق : ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فرنگی آهار مهره، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، طلاکوب ضربی، ماشینی آهار مهره،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان