شرح قصیده میرفندرسکی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط نستعلیق بدون کاتب به تاریخ ۱۲۷۹ که در دفتر کتابخانه به خط مترجم بدایع الحکمة ناصری ثبت شده است تعداداوراق ۲۸۶ برگ که در هر صفحه ۱۷ سطر نوشته شده استجلد تیماج قهوه ای و کاغذ آن فرنگی نخودی رنگ است عناوین هم به شنگرف کتابت شده است. گزارشی است از ملا محمد صالح بن محمد سعید خلخالی در گذشته ۱۳۰۶بر قصیده یائیه است این گزارش در تهران به چاپ رسیده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۳/۰۱۴
پدید آورندگان : ملا محمد صالح بن محمد سعید خلخالی (مؤلف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان