دیوان کشفی گورکانیان هند

نظر شما:

نسخه به خط نستعلیق با تاریخ کتابت۱۲۵۶ جلد آن تیماج قهوه ای زرین و کاغذ اش فرنگی است دارای ۱۲۵ برگ که در هر صفحه ۱۷سطر است. دیوان شعری است به ترتیب حروف تهجی با تخلص کشفی و کشفیا به فارسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد سلامةالله کشفی بدایونی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۵ صفر ۱۲۵۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق