کتابچه مستمریات جوشقان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط سیاق قرن سیزدهم دارای شش برگ و تعداد سطرها هم گوناگون کاغذ نسخه نخودی فرنگی صورت مستمری های جوشقان در یونت ائیل ۱۲۹۹
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۱۶/۰۰۱
موضوع اثر : آمار جوشقان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ الوان فرنگی، کاغذ ابری ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان