هدیات‌الحسام فی عجایب‌الهدایا للحکام قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه نسخ احمد بن میرزا موسی طبیب همدانی در ۲۴ ذح ۱۳۰۹ به دستور عبدالله خان امیر تومان ساعد السلطنه جلد نسخه تازه و کاغذ آن فرنگی است کتاب از حاج میرزا محمد حسین بن علی نقی همدانی در اخلاق و کشور داری به سفارش شاهزاده عبدالصمد میرزا فصلی در قراست و قیافه شناسی بر آن افزوده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن علی‌نقی همدانی (مولف) احمدبن میرزا همدانی (کاتب)
موضوع اثر : کشورداری- اخلاق و سیاست
تاریخ خلق : ۱۳۰۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، جلد پارچه ای تازه،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، سرلوح و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان